رفرنس آموزشی جاوا اسکریپت – بخش اول

مرجع آموزشی جاوااسکریپت

رفرنس (مرجع) دستورات جاوا اسکریپت شامل شرح کامل مستندات، متغیرها، توابع، شی گرایی،  DOM و غیره، همراه با مثال های کاربردی؛ براساس مستندات w3schools.

ادامه

ترسیم مدار الکترونیک-HTML5 Canvas

این اسکریپت زیبا را Simon Fremaux نوشته است. او از دستورات HTML5 Canvas برای افکت ها استفاده کرده است. از این اسکریپت زیبا می توانید در بخشهای مختلف سایت خود استفاده کنید.

ادامه