رفرنس شی string جاوا اسکریپت

شی string

مرجع شی string جاوا اسکریپت

رفرنس (مرجع) دستورات شی ()String جاوا اسکریپت، همراه با مثال های کاربردی؛ براساس مستندات w3schools.

ادامه

ترسیم مدار الکترونیک-HTML5 Canvas

این اسکریپت زیبا را Simon Fremaux نوشته است. او از دستورات HTML5 Canvas برای افکت ها استفاده کرده است. از این اسکریپت زیبا می توانید در بخشهای مختلف سایت خود استفاده کنید.

ادامه